Låt lärare vara lärare!

Hjälp oss att stoppa ordningsomdömen

Gör arbetsplatsdialogen

Vårt verktyg för att samla arbetsplatsen. Tillsammans får vi rätt saker att hända!

Läs mer

Ny rapport

Politikerna måste minska dokumentationsbördan i skolan. Vi har förslagen på hur!

Läs mer

Berättelsen om Lärarförbundet

Lärarförbundet är den enda organisation som samlar hela lärarprofessionen. Vi är störst för vi vet att det är tillsammans som vi får bäst förutsättningar att vara bra lärare och skolledare.